จีนล้ำ ใช้โดรนบินพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ทุ่นแรงเกษตรกร

465

ผู้ช่วยเกษตรกรยุคใหม่ จีนใช้โดรนบินพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ช่วยทุ่นแรงแถมประหยัดเวลา

ที่บริเวณเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน โดรนได้ถูกนำมาใช้ในการช่วยทำงานเกษตรกรรมอย่างแพร่หลาย

เกษตรกรได้มีการนำโดรนมาใช้ในการฉีด พ่น สารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเครื่องมือสุดไฮเทคนี้ได้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยเมื่อเทียบกันกับการทำงานโดยการใช้แรงงานมนุษย์แล้วนั้น เจ้าโดรนสุดไฮเทคนี้ช่วยประหยัดสารกำจัดศัตรูพืชได้มากถึงร้อยละ 30 และยังช่วยประหยัดน้ำในพื้นที่เพาะปลูกขนาด  667 ตารางเมตร ได้ถึงร้อยละ 90

นอกจากนั้นแล้ว การใช้โดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืชยังช่วยเพิ่มความแม่นยำ และที่สำคัญยังไม้เป็นอันตรายเพราะไม่โดนร่างกายมนุษย์อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก xinhuathai.com