เสือโคร่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ติดเชื้อหัดแมว ตาย 3 ตัว

543

สุดเศร้า เสือโคร่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ติดเชื้อหัดแมว ตาย 3 ตัวรวด เจ้าหน้าที่เร่งป้องกันการระบาด พร้อมระบุ เชื้อโรคไม่ติดคน คาดต้นตอ มาจากแมวที่ถูกนำมาปล่อย

ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟรี เกิดการระบาดของโรค “หัดแมว”ทำให้เสือโคร่ง ตาย 3 ตัว ตัวแรกเป็นเสือโคร่งอินโดจีน ชื่อ เจ้าซีด อายุ 15 ปี ตายเมื่อวันที่4 สิงหาคม ต่อมาเสือโคร่งเบงกอล ชื่อเจ้า ปุ๋น อายุ 9 ปี ตายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม และ เสือโคร่งขาว ชื่อ เจ้า พีช อายุ 6 ปี ตายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม

ก่อนตาย เสือทั้ง 3 ตัว เริ่มมีอาการป่วย อ่อนแรง ไม่กินอาหาร ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด สัตวแพทย์ได้ให้การรักษา แต่เนื่องจากทั้งสามตัว ร่างกายอ่อนแอ ทำให้ทยอยตาย หลังจากนั้นมีการผ่าพิสูจน์ ผลยืนยันว่า ติดเชื้อหัดแมว โดยพบว่าในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีแมวที่ถูกชาวบ้านนำมาทิ้งไว้ รวมทั้งยังมีแมว ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนมาก

ขณะนี้ ทีมสัตวแพทย์ได้มีมาตรการควบคุมโรค โดยนำทรายเทในพื้นที่เลี้ยงเสือเพื่อลดความชื้นแฉะที่ทำให้เชื้อเจริญเติบโตได้รวดเร็ว รวมทั้งใช้ปูนขาวฆ่าเชื้อ ทั่วพื้นที่ เวลาเดียวกันฝ่ายจัดการสัตว์ จับแมวที่ถูกปล่อยในพื้นที่ มาฉีดวัคซีน และนำไปปล่อย นอกพื้นที่ไนท์ซาฟารีทั้งหมดเพื่อลดพาหะแพร่เชื้อให้ได้มากที่สุด โดยสามารถควบคุมโรคได้ในเวลา 1 สัปดาห์ ไม่เกิดการแพร่ระบาดไปยังเสือตัวอื่น ๆ

สำหรับเสือทั้งสามตัว อยู่ในพื้นที่คอกกัก ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด ไม่ได้อยู่ในส่วนจัดแสดง และ จนถึงขณะนี้ ไม่พบการติดต่อของเชื้ออีก ไม่มีเสือป่วย และ โรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อกันระหว่างสัตว์ตระกูลแมว ไม่ติดต่อสู่คน จึงยืนยันว่า ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน