เปิดปมเสือโคร่งของกลางวัดป่าหลวงตาบัว ตาย 86 ตัว

697

ความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งของกลาง จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จำนวน 86 ตัว ตาย หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติฯรับไปดูแล วันนี้ทีมสัตวแพทย์ออกมาชี้แจงถึงปัจจัยหลักที่ทำให้เสือโคร่งตาย ขณะที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่ดูแลเสือโคร่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็ยอมเปิดเผยกับทีมข่าวเราถึงการเลี้ยงดูและสาเหตุการตายของเสือโคร่งที่อยู่ในความดูแล

ปี 2559 เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทยอยขนย้ายเสือโคร่งของกลางจากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 147 ตัว  มายังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนและสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง  จังหวัดราชบุรี โดยมีทีมสัตวแพทย์พร้อมรถพยาบาลติดตามดูแลเสืออย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนในการขนย้าย เนื่องจากเป็นการขนย้ายแบบไม่ปกติ ทำให้เสือมีภาวะความเครียดสูง เสือโคร่ง 147 ตัว ถูกแบ่งไปอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 85 ตัว และ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน 62  ตัว ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ขนย้าย มีเสือโคร่งของกลางตายทั้งหมด 86 ตัว

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี 1 ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ที่ดูแลเสือโคร่งของกลาง พบว่าเสือทั้งหมดถูกจัดพื้นที่ให้อยู่เป็นสัดส่วน แบ่งกรงที่อยู่ของเสือ 10 กรง ต่อ 1 จุด เพื่อไม่ให้แออัดจนเกินไป โดยแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล

ผู้ดูแลเสือยอมรับว่าหลังการเคลื่อนย้ายเสือมาอยู่ที่สถานี สังเกตุเห็นว่าเสือมีภาวะเครียดมีอาการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจและอัมพาตลิ้นกล่องเสียงไม่กินอาหาร ชักเกร็ง และพบการติดเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัข จากนั้นก็ทยอยตายลงทุกปีตั้งแต่ปี2559  เพราะเสือโคร่งของกลางมีร่างกายไม่แข็งแรง มาจากปัญหาพันธุกรรม ที่มีการผสมพันธุ์กันเอง ส่งผลให้เสือภูมิต้านทานต่ำ

ด้านหัวหน้าสถานียืนยันเสือโคร่งของกลางทุกตัวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งสุขภาพ อาหาร และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ หากพบว่าเสือตัวไหนมีอาการป่วยจะจับแยกพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อไปสู่เสือตัวอื่นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ใหม่ ซึ่งกว้างกว่าเดิมให้เสือโคร่งอยู่อาศัย มีพื้นที่วิ่งเล่น ช่วยลดความเครียดของเสือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต

สอดคล้องกับข้อมูลของสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ออกมาชี้แจงสาเหตุการตายของเสือโคร่งของกลาง จำนวน 86 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ไซบีเรียระบุว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เสือป่วยและติดเชื้อ มาจากปัญหาพันธุกรรม ที่มีการผสมพันธุ์กันเองทำให้เสือบางตัวมีภูมิต้านทานต่ำและมีภาวะเครียด ประกอบกับวัดที่เสือเคยอยู่มีสัตว์หลายชนิดอยู่รวมด้วยทำให้ติดเชื้อง่าย สังเกตได้จากวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นวัดพบว่ามีซากลูกเสือ จำนวนมากถึง 40 ตัว แสดงให้เห็นว่าเสือที่วัดดูแลเองก็มีการเสียชีวิตอยู่ตลอดเวลา

สำหรับซากเสือโคร่งที่ตายแล้วทุกตัวเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีการแยกชิ้นส่วน โดยเก็บรักษาไว้ในถังพลาสติกขนาดใหญ่ของแต่ละสถานี  ส่วนเสือโคร่งของกลางที่เหลืออยู่ขณะนี้รวม 61 ตัว แบ่งเป็นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 31 ตัว และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน 30 ตัว หลังจากนี้จะมีการคัดแยกเสือตามอาการป่วย ตั้งแต่เริ่มมีอาการไปจนถึงอาการขั้นรุนแรงเพื่อให้ง่ายต่อการรักษา โดยจะมีการเก็บตัวอย่างเลือดของเสือที่ป่วยทุกตัวส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อลดปริมาณการตายของเสือโคร่ง

 ไพจิตร  ภานนท์

 รายงาน