เช้านี้วิถีไทย – หนึ่งวันตามรอยแม่…ที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จ.อ่างทอง

602

เช้านี้วิถีไทยในช่วงเดือนแห่งวันแม่ คุณวาเนสสา สมัคศรุติ จะพาไปที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลาง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ชาวบ้านที่เคยได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเมื่อปี 2549 ได้กลับมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พื้นที่แปลงเกษตรกว่าพันไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลาง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็นจุดเรียนรู้และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้

เพลิดเพลินกับการนั่งรถรางชมธรรมชาติ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่มีทั้งเรื่องปศุสัตว์ เก็บผักในแปลงดิน วิธีการเพาะเห็ด ตั้งแต่การทำก้อนเชื้อ การทำโรงเรือน และเก็บเห็ดด้วยตัวเอง ยังมีฐานการย้อมครามของกลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมทำนาโยนหรือการปลูกข้าวแบบโยนกล้า ซึ่งเป็นการทำนาแบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนั่นเอง

ด้านในศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองมีการสาธิตกระบวนการผลิตกระดาษข่อย ตั้งแต่การดึงเยื่อไม้มาฉีกเป็นเส้นแล้วตากให้แห้ง ก่อนนำมาทุบเส้นใยที่ผ่านการหมักแล้วให้เป็นแผ่นลงในแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นวิธีการทำกระดาษข่อยแบบโบราณไม่ให้สูญหายไป

กระดาษข่อยที่ผ่านการกรวดแล้วสามารถนำไปทำเป็นสมุดข่อย และขึ้นรูปหัวโขนใช้สำหรับงานแสดงโขนพระราชทาน ยังมีการสาธิตโรงทอผ้ายกราชสำนักไทยโบราณ โรงเซรามิกและงานเขียนสีใต้เคลือบด้วยมือ งานเครื่องปั้นดินเผาโบราณ และแผนกปักผ้าชุดโขนที่มีความละเอียดประณีตกว่า 12 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ ได้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้ราษฎรที่เคยได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมให้กลับมายืนหยัดด้วยตัวเองอีกครั้ง

“หนึ่งวันตามรอยแม่… ที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง” จะมีกิจกรรมเปิดให้เข้าชมเดือนละสองครั้ง ได้เรียนรู้และซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แม่ของแผ่นดิน

สนใจร่วมกิจกรรม “หนึ่งวันตามรอยแม่ ตอน ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง”

โทร. 02 225 9420, 02 225 9430 ต่อ 0 หรือ 245

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน