เช้านี้วิถีไทย – “ธนาคารและโรงเรียนควาย” บ้านหนองตาดั้ง เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริฯ

452

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช้านี้วิถีไทยสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ “ธนาคารและโรงเรียนควาย” บ้านหนองตาดั้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หนึ่งในกิจกรรมของโครงการแหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริฯ ที่ทำให้ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธนาคารและโรงเรียนควาย บ้านหนองตาดั้ง ใช้ควายพระราชทานซึ่งรวบรวมมาจากการไถ่ชีวิตในวาระถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ขอให้ช่วยเหลือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงที่อยู่พื้นที่โครงการสวนป่า จังหวัดราชบุรีด้วย”

โครงการนี้ไม่เพียงส่งเสริมให้ใช้ควายไถนาแทนเครื่องจักรกลเพื่อประหยัดพลังงานเท่านั้น ยังเป็นการอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่แผ่นดินต่อไป ปัจจุบันมียอดรวม 117 ตัว มีสมาชิกเบิกไปใช้งาน 87 ตัว และคงเหลืออยู่ในธนาคารควายทั้งสิ้น 30 ตัว โดยหมู่บ้านหนองตาดั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยตะเข็บแนวชายแดนใกล้เทือกเขาตะนาวศรี ในอดีตชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่นี่จึงปลูกข้าวไร่ตามหุบเขา ทำให้มีผลผลิตแต่ละปีไม่แน่นอน

ธนาคารและโรงเรียนควายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริฯ ปัจจุบันยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมและเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน มีการแสดงระบำตำข้าว ชิมอาหารพื้นถิ่นอย่าง “ข้าวห่อกะเหรี่ยง” ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

หลักในการดำเนินโครงการ “ทำจากเล็กไปหาใหญ่” โดยเริ่มเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต จิตวิญญาณ และภูมิรู้ของผู้คนในชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาระหว่างกัน ซึ่งเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน