เตือนฝนตกหนัก 13 จว. เตรียมเฝ้าระวังดินถล่ม – น้ำป่าไหลหลาก

554

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเตือนวันนี้ – 7 สิงหาคม เฝ้าระวัง 13 จังหวัด พื้นที่ภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง 13 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่, ลำพูน, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, แพร่, พะเยา, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี, จันทบุรี และตราด โดยต้องระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วง 2 – 3 วันนี้

ขณะที่ใน 13 จังหวัด มีพื้นที่เสียงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง สามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร  ทำให้ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น มีน้ำหลากและดินสไลด์เกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้ว อาจเสี่ยงภัยเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหล

โดยในพื้นที่จังหวัดน่านมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ, เฉลิมพระเกียรติ, เวียงสา, เชียงกลาง, ท่าวังผา, นาน้อย, นาหมื่น, ปัว, ทุ่งช้าง, สันติสุข, แม่จริม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้าระวังในพื้นที่ อำเภอขุนยวม, แม่สะเรียง, ปาย, ปางมะผ้า, สบเมย และอำเภอเมือง

จังหวัดตาก ที่อำเภอท่าสองยาง, แม่ระมาด, แม่สอด, พบพระ, จังหวัดพะเยา อำเภอปง, จุน, เชียงคำ, ภูกามยาว

จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย, เทิง, ป่าแดด, เชียงของ

ด้านจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่วาง, ดอยสะเก็ด, แม่แจ่ม, แม่อาย, ฝาง

จังหวัดตราด มีพื้นที่เฝ้าระวัง 3 อำเภอ  ได้แก่อำเภอเขาสมิง, บ่อไร่, และเกาะช้าง

ด้านอาสาสมัครเครือข่ายฝ้าระวังได้แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้อบรมไว้แล้ว