เช้านี้วิถีไทย – ต้องมนต์บ้านช่างปี่ เที่ยวปราสาทโบราณ สัมผัสวิถีชาวไทย – เขมร จ.สุรินทร์

870

เช้านี้วิถีไทยสัปดาห์นี้ คุณวาเนสสา สมัคศรุติ จะพาไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ที่อำเภอศีขรภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าแก่ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ขึ้นชื่อ หนึ่งในนั้นคือ ปราสาทช่างปี่ พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมของชาวบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร รวมทั้งชมการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนานและชิมอาหารถิ่นของชุมชน

ปราสาทช่างปี่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนแผ่นดินศีขรภูมิครั้งนี้ มาที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านช่างปี่แห่งเมืองสุรินทร์ค่ะ

ได้มาร่วมฟ้อนรำกับกลุ่มแม่บ้านและเด็กๆในชุมชนพร้อมฟังเสียงบรรเลงดนตรีท้องถิ่นที่ไพเราะเป็นเอกลักษณ์แล้ว ที่นี่ยังมีการละเล่นพื้นบ้านหาชมได้ยาก เรียกเสียงเฮฮาสร้างความคึกคักในหมู่บ้านอย่างการละเล่นสะบ้า หรือที่เรียกเป็นภาษาเขมรว่า “อังกูง”

ฟังจากเสียงเชียร์แล้วไม่มีใครยอมกันเลยล่ะค่ะ ยังมีการละเล่น “โซง” โดยการจับคู่ขึ้นขี่หลัง แล้วโยนผ้าไปรอบวงแบบนี้ ใครรับไม่ได้ก็เตรียมตัววิ่งหนี ถ้าโดนปาผ้าใส่ตัวก่อนกระโดดขึ้นหลังได้ทันก็แพ้ไป จากความสนุกสนานมาที่ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาโบราณที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ ตามแบบภาชนะเครื่องปั้นโบราณที่ขุดพบในปราสาทช่างปี่

นอกจากเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเครื่องใช้แล้ว ยังมีลูกปัดจากพิมพ์ดินเหนียวรูปช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ โดยชุมชนยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกฝังความรักงานหัตกรรมท้องถิ่นอีกด้วย ได้เวลาเติมพลังลิ้มลองอาหารถิ่น ซึ่งชาวบ้านจัดเตรียมไว้เป็นขันโตกน่ารับประทานแบบนี้ รับรองว่าอร่อยเพราะที่นี่มีฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ของขึ้นชื่อเมืองสุรินทร์ค่ะ

เยือนสุรินทร์ ดินแดนอีสานใต้ ยังมีเรื่องราวของชุมชนรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสอีกมากมาย แล้วจะพบกับความน่ารักของผู้คน ต้องมนต์ ชาวบ้านช่างปี่

สนใจท่องเที่ยวชุมชนบ้านช่างปี่ โทร. 09 5604 5161

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน