เช้านี้วิถีไทย – ศรัทธาชาวลำพูน เชิญน้ำทิพย์ดอยขะม้อผ่านบันไดธรรม 1,749 ขั้น

1619

12 – 18 พฤษภาคมนี้ จังหวัดลำพูนจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นงานสมโภชสำคัญที่สุดงานหนึ่งของชาวลำพูน โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (15 พ.ค.62) ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ดอยขะม้อ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอัญเชิญน้ำทิพย์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดดอย มาตามขั้นบันไดธรรมจำนวน 1,749 ขั้น ท่ามกลางสาธุชนที่เลื่อมใสศรัทธานับพันคน

ดอยขะม้อเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในตำบลมะเขือแจ้ รูปร่างคล้ายหม้อคว่ำ คนสมัยก่อนจึงเรียกว่าดอยคว่ำหม้อ ก่อนจะเพี้ยนมาเป็น “ดอยขะม้อ” แม้จะเป็นเขาที่สูงชันแต่กลับมีบ่อน้ำอยู่ลักษณะเป็นโพรงหินลึกลงไปบนยอดเขา เมื่อถึงประเพณีเดือนแปดเป็งจะมีพิธีตักน้ำทิพย์อันเชิญลงมาสมโภช

ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูนมาแต่โบราณ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวลำพูนอย่างมาก ก่อนถึงวันสรงน้ำพระบรมธาตุฯ 3 วัน จะมีสาธุชนมาร่วมกิจกรรมเดินขึ้นดอยขะม้อตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะ

ตลอดการเดินขึ้นบันได 1,749 ขั้น จะมีหมายเลขกำกับเพื่อแสดงจุดประจำการของแต่ละคนที่ได้ลงทะเบียนไว้ และยังมีพื้นที่ว่างตามขั้นบันไดจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมส่งต่อบุญน้ำทิพย์

การขึ้นดอยขะม้อในอดีตต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะยังไม่มีบันไดให้เดินขึ้นสะดวกเหมือนปัจจุบัน การจัดงานนี้จึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการขึ้นดอยขะม้อให้คงอยู่และรื้อฟื้นวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิม  ด้วยการใช้ภาชนะบรรจุน้ำทิพย์จากกระบอกไม้ไผ่ หรือที่เรียกว่า “น้ำบั้ง” จำนวน 108 บั้ง เพื่อกลับมาใช้อีกครั้ง ส่งต่อศรัทธาผ่านบันไดธรรม ท่ามกลางผู้คนนับพันที่มาร่วมอันเชิญน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากบนยอดดอยแห่งนี้

ปิดท้ายด้วยการฟ้อนรำจากช่างฟ้อนที่อ่อนช้อยงดงามรับน้ำทิพย์ทั้ง 108 บั้ง ก่อนนำมาเทใส่ลงในสลุงหลวง นับเป็นอีกงานสำคัญสืบทอดศรัทธา ณ ดินแดนดอยขะม้อบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลำพูน

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน