ทหารเรือ 3 พันนาย แปรอักษร “HS ๑๐ KING” บนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร

551

ทหารเรือ 3,000 นาย ร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมแปรอักษร HS ๑๐ KING บนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นี่เป็นภาพของกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือจำนวน 3,000 นาย ร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และและแปรอักษรตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขสิบไทย HS๑๐ KING  อันมีความหมายถึง รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร หมาย 911 ที่บริเวณหน้าอ่าวสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลเดชและอากาศยานนาวี เข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยได้นำเผยแพร่เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคมที่ผ่านมา

สำหรับการแปรตัวอักษร HS๑๐ KING   ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ เรือหลวงจักรีนฤเบศ เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน และเพื่อร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทยให้แผ่ไพศาลไปทั้งบนแผ่นดินและแผ่นน้ำของราชอาณาจักรไทย และขจรกระจายไปไกลทั่วทั้งโลก