คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สตรีไทยไม่เป็นรอง

919

ขึ้นชื่อว่า สตรี ใคร ๆ ก็มองว่าอ่อนแอ ไม่สามารถดูแลตัวเอง หรือสังคมได้ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำหลักธรรมของสตรีไทยที่ไม่เป็นรองใครมาฝากดังนี้

ในสารบบของพระพุทธศาสนามาแต่เดิมนั้น ไม่ปรากฎว่ามีท่าทีเชิงปิดกั้นศักยภาพของสตรีแต่อย่างใด มีแต่ยินดีส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเฉกเช่นเดียวกันกับสุภาพบุรุษทั้งโอกาสทางจิตวิญญาณ และโอกาสทางสังคมในการพัฒนาตัวเองและร่วมเป็นหุ้นส่วนในการแก้ปัญหาของสังคมและประชาคมโลก

เพราะตระหนักถึงศักยภาพของคุณค่าของสตรีเช่นที่กล่าวมา อาตมภาพจึงก่อตั้งสถาบันส่งเสริมศักยภาพของสตรีขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยตั้งชื่อว่า สถาบันสุชาดาสิกขาลัย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสตรีไทยให้มีโอกาสพัฒนาตัวเองในทางธรรม และทางสัมมาอาชีพ

เราทุกคนควรร่วมกันส่งเสริมศักยภาพ โอกาส และสิทธิ ตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตของสตรีในสังคมไทย และในประชาคมโลกให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 เปลก็ไกว ดาบก็แกว่ง แข็งหรือไม่                           ไม่อวดหยิ่ง หญิงไทย มิใช่ชั่ว

ไหนไถถาก ตรากตรำ ไหนทำครัว                                           ใช่รู้จัก แต่จะยั่ว ผัวเมื่อไร

 แรงเหมือนมด อดเหมือนกา กล้าเหมือนหญิง             นี่จะจริง เหมือนว่า หรือหาไม่

เมืองถลาง ปางจะจอด รอดเพราะใคร                                      เพราะหญิงไทย ไล่ฆ่า พม่าแพ้

(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันพงศ์)