คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ไม่ทำงานก็ไม่ต้องกินข้าว

884

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี นำนิทานปรัชญามาเล่าให้ฟังถึงหลวงปู่รูปหนึ่งที่ถ้าหากท่านไม่ทำงาน ท่านก็จะไม่ยอมฉันข้าว สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ในตอนนี้ก็นำเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันของพระเทพสิทธินายกมาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกัน รับชมดังนี้

หลวงพ่อพระเทพสิทธินายก ท่านมีปรัชญาประจำตัวอยู่ข้อหนึ่งว่า “No work, No food” ซึ่งแปลว่า “ไม่ทำงาน ก็ไม่ต้องกินข้าว”

ปฏิปทาเช่นว่านี้ก็คือ ทุกวันท่านจะต้องพาพระหนุ่ม สามเณรน้อยออกจาริกภิกขาจารย์เพื่อโปรดพุทธบริษัทญาติโยม หลังจากได้อาหารบิณฑบาตแล้ว พระภิกษุสามเณรน้อยทั่วทั้งวัดพระสิงห์ก็จะนำข้าวปลาอาหารทั้งหมดนั้นมาเทรวมกันในกะละมังใบใหญ่ในห้องครัว

จากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำอาหารมาบริหารจัดการขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อก็จะออกจากกุฏิมานั่งเป็นประธานฉันข้าวพร้อมกับลูกพระลูกเณร

แต่แล้วอยู่มาวันหลังจากพระหนุ่มสามเณรน้อยกลับจากบิณฑบาต ต่างก็พากันมานั่งรอหลวงพ่อ แต่รอแล้วรอเล่าอยู่เป็นนานสองนาน หลวงพ่อกูไม่ออกจากกุฏิมานั่งเป็นประธานที่โรงฉันสักที พระรูปหนึ่งจึงส่งสามเณรน้อยไปกราบนิมนต์หลวงพ่อ ท่านบอกว่า “วันนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปบิณฑบาต เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ขอไม่ฉันข้าวก็แล้วกัน”

นี่แหละคือวิธีสอนแบบปลุกมโนธรรมสำนึก ซึ่งหลวงพ่อพระเทพสิทธินายกใช้อย่างได้ผลครั้งแล้วครั้งเล่าในวัดพระสิงห์

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 “ยถา ภุตฺตญฺจ พฺยาหร” แปลว่า “จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค”