คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน No Work No Food

949

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์หยิบยกหลักธรรมจากนิทานปรัชญาเรื่องหนึ่งว่าด้วยการทำงานให้สมกับสิ่งที่ได้รับมาฝากดังนี้

มีนิทานปรัชญาเซนอยู่เรื่องหนึ่งท่านเล่าว่า พระหลวงปู่รูปหนึ่งท่านชอบทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสวนเซนของวัดอยู่เสมอ ลูกศิษย์ต่างพากันเป็นห่วงเกรงว่าการที่ท่านซึ่งเป็นพระชราภาพ ยังคงทำงานใน  สวนอยู่เนืองๆ อาจทำให้ท่านไม่สบายได้ จึงพากันเอาอุปกรณ์ทำสวนของท่านไปซ่อน

ผลปรากฏว่า วันรุ่งขึ้น ท่านไม่ฉันข้าวเลย ลูกศิษย์ถามก็ไม่ตอบ พวกเขาจึงเดาว่าท่านน่าจะโกรธที่อุปกรณ์การทำสวนหาย จึงพากันเอาเครื่องมือแต่งสวนมาถวายท่านเหมือนเดิม เมื่อได้เครื่องมือแล้ว ท่านจึงกลับมาฉันข้าวตามปกติอย่างมีความสุข

ลูกศิษย์เรียนถามท่านว่า “หลวงปู่ครับ วันก่อนทำไมหลวงปู่ไม่ฉันข้าว แต่วันนี้ทำไมกลับมาฉันตามปกติ”

ท่านตอบว่า “ไม่ทำงาน ก็ไม่ต้องกินข้าว” ตั้งแต่นั้นมา เหล่าลูกศิษย์จึงปล่อยให้ท่านทำงานของท่านไปตามเดิม

คติของอาจารย์เซนในเรื่องนี้ สอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า “ยถา ภุตฺตญฺจ พยาหร”  ซึ่งแปลว่า  “จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 “จงทำหน้าที่ของตนให้ดี หากไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ควรจะเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์อะไรเพื่อตนเอง”