กกต.มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ เขต 1 นครปฐม – เลือกตั้งใหม่เขต 2 ชุมพร

730

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในทุกหน่วยเลือกตั้ง ของเขต 1 จังหวัดนครปฐม พร้อมจัดให้มีการเลือกใหม่ในเขต 2 ชุมพร วันที่ 28 เมษายนนี้

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ที่ประชุม กกต. มีคำสั่งให้นับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ ในทุกหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 236 หน่วย ของเขต 1 จังหวัดนครปฐม และ 9 หน่วยเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักรและนอกเขต เนื่องจากมีหลักฐาน อันควรเชื่อได้ว่า การนับคะแนนไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีนี้ กกต. ได้ตั้งคณะกรรมการประจำเขต และคณะกรรมการนับคะแนนขึ้นมาใหม่ โดยจะใช้สถานที่เดียวกัน หรือสถานที่นับคะแนนกลาง แต่จะนับทีละหน่วย และใช้กรรมการคนละชุด

และยังมีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในเขต 2 จังหวัดชุมพร หน่วยเลือกตั้งที่ 9 โดยจะมีหมู่ 7 บ้านดวงดี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ เนื่องจากหาสาเหตุไม่ได้ว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ ไม่ตรงกันอย่างไร ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนนี้ โดยผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ ก็จะถือว่าเสียสิทธิ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ ก็จะถือว่ามีสิทธิในการเลือกตั้งตามปกติ

รองเลขาธิการ กกต. กล่าวถึงการพิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งว่า ขณะนี้ได้เร่งสรุปทุกสำนวนให้แล้วเสร็จทันการประกาศผลในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ส่วนบัตรเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักรของประเทศนิวซีแลนด์ ที่มาไม่ทันการนับคะแนน  ทาง กกต.ได้วินิจฉัยสถานะของบัตรเลือกตั้งแล้ว ว่าไม่สามารถนำมานับคะแนนได้ แต่ในส่วนของการบริหารจัดการเวลาที่มาไม่ทันนับคะแนนนั้น ก็จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าเพราะเหตุใด และจะต้องหาผู้รับผิดชอบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้