3 วันแรก 7 วันอันตราย เสียชีวิตแล้ว 174 คน บาดเจ็บ 1,728 คน

587

7 วันอันตราย วันที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์, น่าน และอุดรธานี ครองแชมป์ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด รวม 3 วันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 174  คน บาดเจ็บ 1,728  คน พบผู้กระทำความผิดบนท้องถนนแล้ว 98,808 คน

ศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุประจำวันที่ 13 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 700 ครั้ง

มีผู้เสียชีวิต 67 คน, บาดเจ็บ 733 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือจังหวัดสกลนคร 28 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์, น่าน และอุดรธานี จังหวัดละ 4 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สกลนคร 33 คน

ขณะที่พบว่า ระหว่างวันที่ 11–13 เมษายน มีข้อมูลระบุ เกิดอุบัติเหตุแล้ว 1,665 ครั้ง จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 174 คน และผู้บาดเจ็บ 1,728 คน ขณะที่จังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 69 ครั้ง และเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 69 คน ด้านจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด โดยพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เกิดจากดื่มแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็ว ขณะที่รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ขณะเดียวกันข้อมูลการกวดขันวินัยจราจร หลังจาก คสช. ออกมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุ พบว่า วันที่ 13 เมษายน 2562  วันที่ 3 ของช่วง 7 วันอันตราย พบผู้กระทำผิดรวม 58,218 คน ​แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 32,772 ครั้ง ตรวจยึดรถไว้ 973 คัน ส่งดำเนินคดี 24,866 คน ขณะที่รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลพบกระทำความผิด 25,446 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 330 คัน ยึดใบขับขี่  1,972 คน และทำการส่งดำเนินคดี 15,049 คน

​​โดยรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่พบมีผู้กระทำความผิดบนท้องถนนรวม 98,808 คน  ได้ทำการยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 2,294 คัน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 1,685 คัน และรถยนต์ 609  คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรถจักรยานยนต์ 44,024 รถโดยสารสาธารณะและรถส่วนบุคคล ถูกส่งดำเนินคดี  27,283  คน