เช้านี้วิถีไทย – เมืองปราสาทสองยุค มหัศจรรย์พนมรุ้ง – ปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์

1530

เช้านี้วิถีไทยสัปดาห์นี้ คุณวาเนสสา สมัคศรุติ จะพาไปเที่ยวเมืองปราสาทสองยุค ดินแดนภูเขาไฟเก่าแก่ ที่ตั้งของปราสาทหินขอมโบราณที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมไปสัมผัสวิถีชุมชนบ้านโคกเมือง เรียนรู้การย้อมผ้าหมักโคลนและการทอเสื่อกก โดยตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายนนี้ มีงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชมการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตายามค่ำคืน

อัศจรรย์แห่งมหาเทวาลัยเป็นที่ตั้งตารอคอยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อรอชมปรากฏการณ์แสงพระอาทิตย์ส่องลอด 15 ช่องประตู แต่ด้วยข้อจำกัดของสภาพอากาศ จึงทำให้พระอาทิตย์หนีเมฆบดบังออกมาทักทายในช่วงสาย ภายในปราสาทประธานเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพแทนองค์พระศิวะ มีลานระเบียงชั้นนอก ระเบียงชั้นใน และซุ้มประตูหรือโคปุระทั้งสี่ด้าน มีภาพสลักหน้าบัน ศิวนาฏราช และภาพสลักทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ นับเป็นโบราณสถานที่งดงามเปรียบเสมือนเขาไกรลาส และยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วย

ที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ำห่างจากพนมรุ้ง 8 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเทวสถานสร้างขึ้นตามแบบอิทธิพลศิลปะเขมร  ใกล้กันยังมีเส้นทางนักปั่นเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่บ้านเก่าแก่แหล่งเรียนรู้ดูวิถีชาวบ้านที่โดดเด่นเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ ผ้าหมักโคลนบารายพันปีที่ได้มาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำบารายของปราสาทเมืองต่ำนั่นเอง

ชุมชนแห่งนี้ยังมีต้นกกจำนวนมาก จึงเกิดเป็นฐานเรียนรู้การทอเสื่อกกและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกลวดลายปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทพนมรุ้งที่งดงามเป็นเอกลักษณ์

มาท่องเที่ยววิถีไทยชุมชนเก๋ไก๋โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจในดินแดนภูเขาไฟ  วันที่ 5-7 เมษายนนี้ เตรียมพบกับการแสดงแสงสีเสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” พร้อมสื่อผสมบอกเล่าความเป็นมาของโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์สุดตระการตาของเมืองบุรีรัมย์

สนใจท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง โทร. 08 8193 8840

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน