ขอนแก่น เปิดตัวเครื่องปราบฝุ่น PM 2.5 เครื่องแรกของไทย เตรียมส่งช่วยชาวเชียงใหม่

1116

จังหวัดขอนแก่น เปิดตัวเครื่องฟอกอากาศปราบฝุ่น PM2.5 แบบเคลื่อนที่เครื่องแรกของประเทศไทย พร้อมเตรียมส่งไปช่วยคนเชียงใหม่ โดยจะออกเดินทางในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 นี้ นี่คือเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ที่เรียกว่า “JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02” อยู่ที่สำนักงานอิริค ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแสง จังหวัดขอนแก่น โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและให้กำลังใจกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อจัดการภัยพิบัติ ได้ประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ สำหรับแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เพื่อส่งไปแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษในพื้นที่ภาคเหนือนายศรัญย์ อินทรกำแหง วิศวกรจิตอาสาผู้ก่อสร้างเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนที่บอกว่าได้ร่วมกับเพื่อนวิศวกรในจังหวัดขอนแก่น ที่มารวมตัวเป็นจิตอาสาช่วยกันคิดค้นและสร้างเครื่อง “JET VENTURI SCRUBBER ERIG 02”  นี้ขึ้นมา แม้จะช่วยลดฝุ่นพิษในพื้นที่จำกัด แต่สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆได้ โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัย

ก่อนหน้านี้จังหวัดขอนแก่นก็เคยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 จึงมีจิตอาสาร่วมมือกันคิดและทำอย่างจริงจัง จนสร้างเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนที่ตัวนี้ ซึ่งแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 80 โดยการทำระบบล้อลากและระบบการขนส่งเคลื่อนที่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ตัวนี้ เป็นตัวแรกของประเทศไทยใช้งบประมาณ 4 แสนบาท เป็นระบบดูดอากาศที่มีฝุ่นละอองมาบำบัด ให้เกิดอากาศบริสุทธิ์กลับออกไป ตัวเครื่องมีความสูงประมาณ 3 เมตร ทำงาน 3 ส่วนหลัก คือ ด้านบนเป็นตัวดูดอากาศในจุดที่นำไปติดตั้ง จากนั้นผ่านเข้าสู่ระบบที่ 2 คือ ระบบบำบัดด้วยพัดลมและระบบน้ำ เพื่อสลายฝุ่นละอองด้วยหลักวิศวกรและส่วนสุดท้ายคือส่วนที่ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกไป และส่วนจัดเก็บตะกอนและน้ำเสียที่อยู่ด้านล่าง สามารถช่วยกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศได้อย่างแน่นอนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บอกว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้จะเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น ไปสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้กับชาวเชียงใหม่ โดยเครื่องนี้สามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ 7 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนพลังงานที่ใช้ คือระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที่ติดตั้งแบตเตอรี่สำรองกระแสไฟฟ้าไว้ด้วย หากแบตเตอรี่หมดสามารถใช้กระแสไฟฟ้าทั่วไปได้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้เป็นต้นแบบเครื่องแรกของไทยที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการลำเลียงเครื่องฟอกอากาศไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กับชาวเชียงใหม่ต่อไป