ยกเว้นค่าผ่านทาง’มอเตอร์เวย์’ 10-18 เม.ย.62

705

มติคณะรัฐมนตรียกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7และ 9 ช่วงสงกรานต์ วันที่ 10-18 เมษายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนพลโทวีรชน สุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ว่าที่ประชุมอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน และทำให้การจราจรมีความคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ
สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นเส้นทางสายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางวัวทางแยกเข้าชลบุรีทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังและทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวน  รอบนอกกรุงเทพมหานครถนนกาญจนาภิเษกตอนบางปะอิน-บางพลี