แผ่นดินไหว อ.วังเหนือ ขนาด 4.0 แรงสะเทือนรับรู้หลายอำเภอ

622

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวหลายระลอก ใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง รุนแรงสุดมีขนาด 4.0 ความลึก 1 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนรับรู้ถึงหลายอำเภอในภาคเหนือ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายโดยเวลา 21.15ิ น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 2.9 ความลึก 3 กิโลเมตร ต่อมา เวลา 21.55 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.0 ความลึก 1 กิโลเมตร มีรายงานจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอวังเหนือ รู้สึกแผ่นดินสั่นรุนแรงขณะที่ชาวบ้าน ในหลายอำเภอของจังหวัดลำปาง เชียงราย เชียงใหม่และจังหวัดพะเยา ก็รับรู้การสั่นสะเทือนฝ้าเพดานมีเสียงสั่น บ้านสะเทือน กระจกหน้าต่างสั่นไหว บางอำเภอรู้สึกถึงบ้านสั่นไหวเหมือนรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายแผ่นดินไหวที่อำเภอวังเหนือเกิดขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังจากเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ความลึก 2 กิโลเมตร จุดศูนย์กลาง ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอ วังเหนือ จังหวัดลำปาง และยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกต่อเนื่องอีกหลายครั้ง