คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน อุดมอาจารย์

613

ตลอดหลายตอนที่ผ่านมา พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้นำหลักคำสอนของพระเทพสิทธินายก มาเล่าสู่กันฟังกันหลายบทหลายตอน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงหยิบยกเรื่องราวที่ตัวท่านเองประทับใจพระเทพสิทธินายกบ้าง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

หลังจากหลวงพ่อวัดพระสิงห์ถึงแก่มรณภาพไปแล้ว มีนักข่าวคนหนึ่งมาสอบถามอาตมภาพว่า “ประทับใจอะไรในตัวท่านมากที่สุด ?”

ผู้เขียนตอบว่า “วิชากรรมฐาน” เขาถามว่า “ทำไมต้องเป็นวิชากรรมฐาน”

ผู้เขียนจึงเล่าให้เขาฟังว่า “หลังจากสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคแล้ว ก็ตัดสินใจจะไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่กรุงเทพมหานคร แต่ก่อนออกเดินทางเพียง ๑ วัน หลวงพ่อท่านก็ส่งผู้เขียน ไปอบรมครูสอนวิชาภาษาบาลี ที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เป็นเวลาถึง ๒ เดือนเต็ม

๒ เดือนที่วัดอัมพวันเป็นโมงยามที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของอาตมภาพ เพราะที่นี่อาตมภาพได้พบกับครูใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทย ท่านก็คือหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การมาอบรมบาลีที่วัดอัมพวันทำให้อาตมภาพได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้องตามแบบแผนเป็นครั้งแรกกับหลวงพ่อจรัญซึ่งลงสอนด้วยตัวเองทุกคืน นับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ทำให้ได้รู้ว่า คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร”

ปราศจากวิปัสสนากรรมฐานเสียแล้ว มรรค ผล นิพพานก็เป็นไปไม่ได้

ปราศจากการลงมือปฏิบัติเสียแล้ว พุทธศาสนาก็ไม่อาจนำมาดับทุกข์ได้

หากวิปัสสนากรรมฐานคือ อุดมวิชา ผู้ใดนำพาศิษย์เข้าสู่วงวิปัสสนากรรมฐาน ผู้นั้นก็เป็น อุดมอาจารย์ เช่นเดียวกัน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 ปราศจากครูผู้เป็นกัลยาณมิตรเสียแล้ว ธรรมทั้งหลายก็คงนอนเป็นหมันอยู่ในพระคัมภีร์