เขื่อนลำปาว ส่อวิกฤต คาดมีน้ำใช้ถึงแค่เดือนมิถุนายนนี้

753

เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เตือนประชาชนใช้น้ำประหยัดคาดมีน้ำใช้ถึงเดือนมิถุนายนนี้ ล่าสุดปริมาณน้ำเหลือใช้การได้เพียงร้อยละ 34จากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในเขื่อนต่างๆลดลงต่อเนื่อง นายพงษ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ขณะนี้น้ำที่ใช้การได้มีเพียง 673 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 34 ซึ่งจะสามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร ในเขตชลประทาน 314,300 ไร่ ครอบคลุม 30,000 ครัวเรือน และจะส่งน้ำเข้า อ่างห้วยสีทน เพื่อผลิตน้ำประปาให้ชาวเมืองกาฬสินธุ์โดยจะแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์ 3 ส่วนคือ น้ำให้ประชาชนอุปโภคบริโภค 2.เป็นน้ำทางการเกษตร 3.เป็นน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และอีก 1 ส่วน คือน้ำที่จะรักษาระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และผลจากปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง ที่คาดว่าจะเกิดปรากฏการเอลนิโญ จะทำให้น้ำมีพอใช้ถึงเดือนมิถุนายนนี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยกันประหยัดน้ำด้วยขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ลำน้ำมาศ อำเภอชุมพวง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักหล่อเลี้ยงชาวบ้านใน 10 หมู่บ้านของตำบลประสุข อำเภอชุมพวง เริ่มมีสภาพแห้งขอดจนสามารถลงเดินข้ามไปมาได้ เบื้องต้นพบสาเหตุมาจากแต่ละหมู่บ้านสูบไปกักเก็บไว้ทำประปาให้เพียงพอสำหรับหน้าแล้ง ขณะที่ปริมาณน้ำภาพรวม 5 เขื่อนใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา เหลือไม่ถึงร้อยละ 50  แต่ชลประทานยืนยันเพียงพอตลอดหน้าแล้งส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้งที่อ่างเก็บน้ำกกม่วง 1 ใน 14 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ซึ่งมีน้ำเหลือเพียงระดับก้นอ่าง พร้อมแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ พร้อมชื่นชมเกษตรกรที่หันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนในช่วงนี้ขึ้นไปดูที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มาเร็ว ทำให้ลำห้วยขุนช่างเคี่ยนที่มีต้นน้ำอยู่บนดอยสุเทพอยู่ในสภาพแห้งขอด และจุดที่ชาวบ้านนำกระสอบทรายมากั้นทำเป็นฝายกักเก็บน้ำ ก็ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค บริโภคได้ เหลือน้ำสำรองในระบบประปาภูเขาใช้ได้ไม่ถึง 30 วัน ทำให้ต้องเปิดเป็นเวลาเพื่อประหยัดน้ำ