คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน รักษาวินัยคือรักษาศาสน์

1000

การที่เรามีระเบียบวินัยในตนเอง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเป็นอันมาก ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบมาฝากดังนี้

“พระวินัย คือ รากแก้วแห่งพระศาสนา หากพระวินัยยังมีอยู่ พระศาสนาก็ยังคงอยู่ แต่หากพระวินัยผิดเพี้ยนไป พระศาสนาก็ใกล้อันตรธาน…”

พระธรรมที่ไม่ถูกรูปแบบแห่งพระวินัยห่อหุ้มไว้ ก็จะถูกปลอมปน หล่นหาย แทรกซึม จนกระทั่งวิปลาสคลาดเคลื่อน และอันตรธานไปในที่สุด

เพราะเหตุที่พระวินัยสำคัญเช่นที่กล่าวมานี้แหละ หลวงพ่อพระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จึงกวดขันระเบียบวินัยในวัดอย่างเข้มงวดด้วยตนเอง

ดังคราวหนึ่ง มีสามเณรน้อยกลุ่มหนึ่ง ไม่ยอมท่องตำรับตำรา แต่เอาเวลานั้นมาตั้งวงคุยกับเพื่อน คุยกันอยู่ดี ๆ ก็มีสามเณรรูปหนึ่ง ตั้งปุจฉาขึ้นมากลางวงว่า “ถ้าหากหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้พอดี จะเกิดอะไรขึ้น”

ในขณะที่สามเณรรูปนั้นตั้งปุจฉานั่นเอง สามเณรที่อยู่ตรงหน้าได้แต่อ้าปากค้าง เพราะหลวงพ่อมายืนค้ำหัวอยู่ข้างหลังพอดี

ผลจากการเคร่งครัดรักษาพระวินัย ทำให้ในยุคที่ท่านปกครองเป็นสมภารเจ้าวัด มีพระหนุ่มสามเณรน้อยในพระอารามหลวง วัดพระสิงห์ สอบพระปริยัติธรรมได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“ความเข้มแข็งของสมณะ คือ การไม่ทอดธุระต่อพระธรรมวินัย”