คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน สอนด้วยการไม่สอน

723

วิธีการสอนของแต่ละคนนั้น มีหลายรูปแบบ ซึ่งสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์หยิบยกวิธีการสอนด้วยการไม่สอนของพระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จ.เชียงรายมาฝาก ดังนี้

การสอนมีหลายรูปแบบ สรุปเป็นสูตรว่า “สอนให้จำ  ทำให้ดู  อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส และปฏิบัติให้เป็นแรงบันดาลใจ”

ในชีวิตของผู้เขียน มีโอกาสได้ศึกษา ปฏิบัติธรรม กับครูบาอาจารย์มากมายหลายรูป หนึ่งในนั้นก็คือ พระเดชพระคุณ “พระเทพสิทธินายก” อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) และอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

มีอยู่วันหนึ่ง มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง  เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  เพื่อไปรอถวายภัตตาหารเช้าหลวงพ่อ  รอแล้วรอเล่าท่านก็ยังไม่ออกมา  จึงไปถามลูกศิษย์ ลูกศิษย์คนนั้นตอบว่า “หลวงพ่อตื่นแต่ตีสี่  ทำวัตรเช้าเสร็จแล้ว  ตอนนี้ท่านออกไปบิณฑบาตกับสามเณรน้อยที่ในเมือง”

ข้าราชการผู้นั้นอุทานว่า “แต่หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัด อายุก็ปูน๘o แล้วนะ ท่านยังไปบิณฑบาตอยู่อีกหรือ”

ลูกศิษย์ตอบว่า “หากท่านไม่ป่วย ท่านไปบิณฑบาตทุกวัน”

สิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อสารแก่ลูกศิษย์ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่หลวงพ่อชา  สุภัทโท เคยสอนเอาไว้ นั่นก็คือ “การรักษาข้อวัตรปฏิบัติของสมณะ  เป็นการรักษาศรัทธาปสาทะของประชาชน  หากสมณะไม่ทำหน้าที่ พระก็คงไม่มีดีอะไรให้คนเขากราบ”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“การสอนที่ดี คือ การใช้ชีวีให้ศิษย์ดู”