คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ครูสำคัญที่สุด

867

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้อธิบายถึงคุณสมบัติของ “ยอดครู” ไปแล้ว สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จะหยิบยกหลักธรรมใดที่เกี่ยวเนื่องกับ ครู อีกนั้น รับชมดังนี้

ประเทศที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษามากเป็นอันดับต้น ๆ คือ ประเทศฟินแลนด์ มีการคัดเลือก “ยอดคน” ให้มาเป็น “ยอดครู” หมายความว่า คนที่จะมาเป็นครูต้องมีจิตใจใฝ่รักที่จะเป็นครูจริง ๆ มีความพร้อมที่จะเป็นครูจริง ๆ ทั้งทางเจตนาและวิชาการ ไม่ใช่จับพลัดจับผลูมาเป็นครู เมื่อได้คนที่รักจะเป็นครูมาทำหน้าที่ครู คนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือเด็กและเยาวชน

การศึกษาที่กล่าวกันว่าแย่ลงทุกวันนั้น หากจะให้ดีขึ้นเราจะต้องหันมาปฏิรูปครูอย่างจริงจัง โดยให้คนที่มีจิตวิญญาณครูได้มาประกอบวิชาชีพครู

ครูควรเล่นการเมืองให้น้อยลง ควรเป็นนักธุรกิจให้น้อยลง ควรเดินสายประชุมให้น้อยลงจากนั้นหันมาทุ่มเทเวลาให้แก่เด็ก ๆ อย่างแท้จริง

โดยวิธีนี้เท่านั้น การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงจะประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้ฝากความปรารถนาดีถึงครูเอาไว้ในกวีนิพนธ์บทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 ครูที่ดีต้องไม่ฆ่าเวลาศิษย์

สำนึกผิดทิ้งเด็กไว้มิได้สอน

หนึ่งนาทีนั้นมีค่าอย่าตัดรอน

เมื่อศิษย์อ่อนจะโทษใครให้คิดดู