คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน จิตว่าง

1123

คำว่า “ว่าง” ในภาษาธรรมะนั้น หมายถึงมีครบทุกอย่าง ทำไมถึงหมายความแบบนั้น สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบมาฝากดังนี้

เมื่อท่านพุทธทาสภิกขุนำคำสอนเรื่อง “จิตว่าง” มาสอนใหม่ ๆ มีแต่คนตำหนิท่าน หาว่าท่านนำเอาคำสอนเรื่องจิตว่างมาจากพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เมื่อมีคนเห็นต่างมากขึ้น ๆ วันหนึ่งท่านพุทธทาสภิกขุจึงอ้างอิงหลักฐานจากคัมภีร์พระไตรปิฎกมาอ่านให้ผู้เห็นต่างฟังเสียเลย พระพุทธพจน์นั้นมีอยู่ว่า

“ดูก่อนอานนท์ เพราะคำว่า ‘ว่าง’ หมายถึง ‘ว่างจากตัวตนและของของตน ฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า ‘โลกว่าง’”

พอมีหลักฐานจากพระไตรปิฎกมายืนยันอย่างนี ตั้งแต่นั้นมา คนที่จะหาเหตุวิวาทะกับท่านพุทธทาสก็หมดเหตุผลไปโดยปริยาย ท่านจึงสอนเรื่องความว่างจนความว่าง กลายมาเป็นคำสอนในระดับที่เรียกกันว่า เป็นลายเซ็นของท่านเลยทีเดียว

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 จงทำงาน ทุกชนิด ด้วยจิตว่าง

ยกผลงาน ให้ความว่าง ทุกอย่างสิ้น

กินอาหาร ของความว่าง อย่างพระกิน

ตายเสร็จสิ้น แล้วในตัว แต่หัวที

 ท่านผู้ใด ว่างได้ ดังว่ามา

ไม่มีท่า ทุกข์ทน หม่นหมองศรี

“ศิลปะ” แห่งชีวิต ชนิดนี้

เป็น “เคล็ด” ที่ใครคิดได้ สบายเอย