คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ศานติมรรคา:ปฏิปทาสู่สันติภาพ

673

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำหลักธรรมคำสอนว่าด้วยการอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างไรให้มีความสุขมาฝากดังนี้

ความรับผิดชอบสากลที่เราทุกคนควรจะมี ก็คือ การตระหนักรู้ว่า “สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกัน”

ด้วยการตระหนักเช่นนี้ จะทำให้เราอยู่ร่วมกับโลกฉันกัลยาณมิตรโดยไม่คิดทำลายกัน

จิตสำนึกสากลที่เราทุกคนควรจะมี ก็คือ จิตสำนึกที่ว่า “โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”

ด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ จะทำให้เราอยู่ร่วมกับสรรพชีวิตด้วยการคิดว่า ทุกคน คือญาติวงศ์พงษาของเรา

พฤติกรรมสากลที่เราทุกคนควรจะมี ก็คือ พฤติกรรมที่ “ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่น”

ด้วยพฤติกรรมเช่นนี้ จะทำให้โลกนี้มีแต่ความเมตตาการุณย์ สันติภาพ และสันติสุข

ปัญญาสากลที่เราทุกคนควรจะมี ก็คือ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เสมอกัน” ด้วยความเข้าใจเช่นนี้ จะทำให้เราปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยการให้เกียรติ และอยู่ร่วมกันในโลกด้วยศักดิ์ที่เสมอกัน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 จิตสำนึกสากลที่เราทุกคนควรจะมี ก็คือ จิตสำนึกที่ว่า “โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”

ด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ จะทำให้เราอยู่ร่วมกับสรรพชีวิตด้วยการคิดว่า ทุกคน ทุกชีวา คือญาติวงศ์พงษาของเรา