คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน วิธีบริหารยศ ทรัพย์ อำนาจ

730

ในสังคมสมัยนี้ คนหลงยศ หลงอำนาจมีมากมาย แล้วทำอย่างไรให้คนเหล่านี้รู้จักใช้ยศ ใช้อำนาจให้เป็น สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำตัวอย่างของผู้ที่รู้จักใช้ยศ ทรัพย์ อำนาจอย่างเป็นนายมาฝากดังนี้

ยศ ทรัพย์ อำนาจ เกียรติคุณ ชื่อเสียงไม่มีคุณค่าด้วยตัวของมันเอง เพราะหากมีคุณค่าด้วยตัวของมันเอง พอใครได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ก็คงจะมีชีวิตที่ดีกันทุกคนไป

แต่ในความเป็นจริงนั้นการณ์กลับปรากฏว่า ยศ ทรัพย์ อำนาจ ชื่อเสียงทำให้คนเป็นยอดคนก็มี เป็นเดนคนก็มาก

ในทางพุทธศาสนาท่านถือว่า ยศ ทรัพย์ อำนาจ เกียรติคุณ ชื่อเสียงจะมีคุณค่าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการวางท่าที หรือการรู้จักใช้เป็นสำคัญ

เมื่อคราวที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระบรมนาถบพิตร เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดบ้านไร่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ นั้น หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้ทูลเกล้าถวายเงินจำนวน ๗๒ ล้านบาท ในคราวนั้นทรงเสนอให้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นำเงินส่วนนั้นไปสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในอำเภอด่านขุนทดต่อไป

นี่คืออารยปฏิปทาที่เป็นตัวอย่างของผู้ที่รู้จักใช้ยศ ทรัพย์ อำนาจ ชื่อเสียงอย่างเป็นนาย ไม่ยอมปล่อยให้เงินทองของแสลงมาทำอันตรายต่อตน ต่อคนอื่น และต่อประเทศชาติบ้านเมือง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 หลวงพ่อก็ไม่ติดในทรัพย์ พ่อหลวงก็ไม่ห่วงในสิน แผ่นดิน จึงได้ประโยชน์อเนกอนันต์