คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน พระโพธิสัตว์แห่งการให้

664

คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่า ทำไมหลวงพ่อคูณถึงมีลูกศิษย์ที่ทั้งรักและศรัทธา สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบมาฝากดังนี้

ความเคารพนับถือที่ประชาชนคนไทยมีต่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระเกจิอาจารย์ผู้ล่วงลับนั้นไม่ได้ลอยลงมาจากฟากฟ้านภากาศราวปฏิหาริย์ หากแต่เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญทานบารมี ครบทั้ง ๓ ขั้นของการบำเพ็ญบารมี กล่าวคือ

๑. ทานบารมี ด้วยการสละเงินทองสร้างสาธารณประโยชน์ตามที่มีการบันทึกไว้ว่า คิดเป็นเงินประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท

๒. ทานอุปบารมี ด้วยการสละสังขารร่างกายให้เป็นครูใหญ่แก่นักศึกษาแพทย์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้ในการศึกษาหาความรู้เพื่ออุ้มชูประชาชนคนป่วยไข้ในอนาคต

๓. ทานปรมัตถบารมี ด้วยการไม่อาลัยชีวิต ไม่ยึดติดในสังขาร ไม่เห็นแก่ประโยชน์โสตถิผลของตน และญาติวงพงศาเป็นการส่วนตัว แต่ได้ตัดสินใจเขียนพินัยกรรมเพื่อเตรียมต้อนรับความตายดังคำของท่านว่า “ลูกหลานเอ๋ย..ให้เขาไปเถอะ เขาจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ อย่าได้พิรี้พิไรเหนี่ยวรั้งไว้เลย”

ผลแห่งทานบารมีทำให้ชีวิตของท่านไม่สูญเปล่า แต่ได้ทำให้ชีวิตของพระธรรมดา ๆ รูปหนึ่งเป็นชีวิตที่แสนคุ้มค่า สมบูรณ์ด้วยประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ประโยชน์โลกทุกประการ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 ชีวิตที่ดีควรบำเพ็ญกรณีครบ ๓ ชั้น คือ บำเพ็ญประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน และประโยชน์โลก