คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ทำไมต้องฆ่านกหัสดีลิงค์

708

คุณผู้ชมสงสัยหรือไม่ครับว่า ทำไมนางสีดาต้องฆ่านกหัสดีลิงค์ ก่อนงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีคำตอบมาฝาก ในสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ดังนี้

มีชาวพุทธจำนวนมากเกิดความสงสัยว่า ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ทำไมนางสีดาต้องมาฆ่านกหัสดีลิงค์ ก่อนงานพระราชทานเพลิงศพจะเริ่มขึ้น

เรื่องนี้มีผู้รู้ตอบไปหลายทิศทาง แต่เมื่อมองอย่างลึกซึ้งถึงแก่นธรรมก็พอจะอธิบายได้ว่า การที่นางสีดา ซึ่งหมายถึงปุถุชนทั่วไป ต้องฆ่านกหัสดีลิงค์นั้นก็เป็นเพราะว่า นกหัสดีลิงค์คือทิพยาน นำดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สรวงสวรรค์ หากนกหัสดีลิงค์ไม่ถูกฆ่าเสียก่อนดวงวิญญาณของผู้ตายก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสรวงสวรรค์ ครั้นสิ้นบุญก็อาจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกนับแสนนับล้านชาติภพไม่จบไม่สิ้น

เพื่อตัดวงจรแห่งสังสารวัฏ หรือการเวียนว่ายตายเกิดนางสีดาจึงต้องฆ่านกหัสดีลิงค์ด้วยลูกศรอาบยาพิษ ซึ่งในทางธรรมย่อมหมายถึงวิปัสสนาญาณเสียก่อน

เมื่อนกหัสดีลิงค์อันหมายถึงบุญ และบาปที่นำคนตายไปเวียนว่ายตายเกิดถูกฆ่า ตกอยู่ในสภาวะสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้ว การเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นอันยุติลง

กล่าวสั้น ๆ การฆ่านกหัสดีลิงค์ ก็คือ การฆ่ากิเลสเหตุเวียนว่ายในสังสารวัฏเสียให้สิ้นก่อนแผ่นดินจะกลบหน้า ก่อนชีวาจะดับสูญ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 ทั้งบุญ ทั้งบาป ยิ่งหาบ ยิ่งหนัก

วางบุญ วางบาป วางหาบของหนัก

นิพพาน ประจักษ์ ย่อมเบาสบาย