คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน อาวุธที่เรียกว่าความเมตตา

638

ขึ้นชื่อว่า “คนที่มีเมตตาต่อผู้อื่น” ใคร ๆ เขาก็อยากมอบสิ่งที่ดีตอบกลับเสมอ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์นำหลักธรรมของอาวุธที่เรียกว่า ความเมตตามาฝากดังนี้

“คนเราเมื่อมีเมตตาให้กับผู้อื่น ผู้อื่นเขาก็จะให้ความเมตตาตอบสนองต่อเรา

ถ้าเราโกรธเขา เขาก็จะโกรธเราตอบเช่นกัน

ความเมตตานี่แหละคืออาวุธที่จะปกป้องตัวเราเองให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง”

ธรรมวาทะข้างต้นนี้คือคาถาอยู่ยงคงกระพันในแบบฉบับของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ตามคำสอนของท่าน ท่านเชื่อตามกฎแห่งกรรมที่ว่า “สิ่งที่เราทำ จะย้อนกลับมาหาเราอย่างแน่นอน

ถ้าเราเมตตาคนอื่น คนอื่นก็จะเมตตาเรา, ถ้าเราร้ายต่อคนอื่น คนอื่นก็จะร้ายต่อเรา

เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไร ก็จงปฏิบัติอย่างนั้นแก่คนอื่นก่อน”

คนที่มีเมตตาต่อคนอื่นอยู่เสมอ ย่อมเป็นคนจิตใจดี จึงมีแต่คนชื่นชมนิยมยกย่อง เหมือนหลวงพ่อคูณท่านเมตตาต่อทุกคนที่ไปหา ทุกคนที่ไปกราบท่านจึงประทับใจ สุขใจ ชื่นใจลูกศิษย์ท่านจึงมากมายเต็มบ้านเต็มเมือง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 เมตตาเขาจึงเท่ากับอวยพรให้ตัวเอง

โกรธเกลียดชิงชังเขาจึงเท่ากับสาปแช่งตัวเอง