คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน พัฒนาความรัก

829

เป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มวัยรุ่นว่า วันนี้ตรงกับวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ หนุ่มสาวก็ต่างพากันซื้อดอกกุหลาบมามอบให้แก่กัน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงแนะแนวทางของการพัฒนาความรักให้ดีขึ้นมาฝากดังนี้

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ ในวันดังกล่าวนี้เยาวชนคนหนุ่มคนสาวจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชีวิต

ในทางการค้าพาณิชย์ ดอกกุหลาบอันเป็นสื่อสัญลักษณ์ของความรักก็จะขายดีเป็นพิเศษ คนส่วนใหญ่ตื่นเต้น สนใจแต่ในเรื่องความรัก แต่น้อยคนนักที่จะคิดเรื่องการพัฒนาความรักหรือการยกระดับความรักให้ประเสิรฐยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในพระพุทธศาสนาท่านสอนว่า ความรักนั้นมีหลายระดับ และเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ เราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรักให้สูงขึ้นไป จนกระทั่งบรรลุถึงรักแท้ที่แผ่ไปยังประโยชน์โสตถิผลแก่คนทุกคนในโลก โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ

ความรักที่เราควรจะพัฒนาให้ประเสริฐยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็คือ

๑. รักตัวกลัวตาย

๒. รักใคร่ปรารถนา

๓. รักเมตตาอารี

๔. รักมีแต่ให้

เราแต่ละคน ต้องเรียนรู้ที่จะฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนที่ก้าวไปให้ถึงรักแท้ให้ได้ในวันใดวันหนึ่งของชีวิต

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

 รักแท้คือกรุณา เป็นที่มาของสันติภาพและสันติสุข