คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน อานิสงส์ของการฝึกใจ

774

การที่เราตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างนั้น เราต้องตั้งใจทำให้สำเร็จให้ได้ แม้จะเป็นเรื่องยากก็ตาม สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์หยิบยกวิธีการฝึกใจของหลวงพ่อคูณมาฝากดังนี้

“ถ้าเราตั้งใจ ข่มใจ เอาชนะตนเองแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จ

การเลิกสูบบุหรี่ ใคร ๆ ก็ว่ายาก แต่ก็สามารถเลิกได้”

ธรรมวาทะที่ว่าด้วยอานิสงส์ของการฝึกใจของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธดังกล่าวมานี้ ชี้ให้เห็นหลักแห่งการฝึกหัดพัฒนาตนของท่านว่า การที่ท่านประสบความสำเร็จ สามารถยกฐานะของพระธรรมดาขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญทั่วประเทศได้ ก็เพราะท่านรู้จักฝึกใจ ข่มใจ ฝืนใจ ยับยั้งชั่งใจ จนสามารถเอาชนะใจตนเองได้

โดยท่านยกตัวอย่างประสบการณ์ตรงของท่านเองที่ แม้จะสูบบุหรี่มาทั้งชีวิต แต่เมื่อท่านตั้งใจว่าจะเลิก ท่านก็ทำได้จริง ๆ

ใครที่ตั้งใจจะพัฒนาตนเอง แต่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า จงดูหลวงพ่อคูณเป็นตัวอย่างเถิด คนเราก็เช่นกันถ้ารู้จักข่มใจ ฝึกใจ ฝืนใจ  และตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“ถ้าเราตั้งใจ ข่มใจ เอาชนะตนเองแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จ

การเลิกสูบบุหรี่ ใคร ๆ ก็ว่ายาก แต่ก็สามารถเลิกได้”