มข. เตรียมเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทน์ วันสุดท้าย

829

ตามกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จะมีขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ โดยจะเริ่มมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าในช่วงเวลา 7.00 น. ในลำดับแรก ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศช่วงเช้าภายในศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 6.30 น. ที่ผ่านมา เริ่มมีพระสงฆ์สามเณรพร้อมญาติครูใหญ่เริ่มเข้ามานั่งประจำจุด และเตรียมเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทน์ตั้งแต่ช่วงเวลา 8.00 – 12.00 น. โดยด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสรีรสังขารครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พร้อมร่างครูใหญ่ท่านอื่นรวมทั้งหมด 647 ร่าง  เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายไปยังฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง หลังพุทธมณฑลอีสานในช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

การเตรียมงานมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ หลังจากปิดพื้นที่บริเวณลานโดยรอบฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง พระอารามหลวง หลังพุทธมณฑลอีสานตั้งแต่ช่วงเที่ยงวานนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดเตรียมสถานที่การประดับตกแต่งด้วยของสดและการซ้อมใหญ่การแสดงฟ้อน “สํสการ บูรพาจารย์ พระเทพวิทยาคม” รวมทั้งซ้อมเสมือนจริงการเคลื่อนย้ายสรีรสังขารครูใหญ่ และครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ยามค่ำคืน

การสร้างปราสาทนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสีขาวบริสุทธิ์ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับฉันทานุมัติให้เป็นผู้ดำเนินงาน นับตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งเมื่อวานนี้ เหลือเพียงการประดับตกแต่งด้วยเครื่องสดเท่านั้น

การแทงหยวกฉลุลวดลายกนกและลายกระจังต่างๆ เพื่อประดับตกแต่ง จึงเป็นการถ่ายทอดงานวิจิตรศิลป์อีสาน และยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการพิธีการเผาศพแบบโบราณอีกด้วย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้เตรียมการแสดงชุดพิเศษ โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์แขนงนาฏศิลป์เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมและการไว้อาลัย ซึ่งเตรียมการฝึกซ้อมครั้งนี้มานานกว่า 6 เดือน

นับเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระผู้บำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่

การฟ้อนรำสํสการ บูรพาจารย์ พระเทพวิทยาคม เป็นการรำถวายแด่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ โดยนักศึกษาจำนวน 99 คน ด้วยท่ารำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ซึ่งถอดแบบจากท่าฟ้อนรำในงานฮีตสิบสองคองสิบสี่ และงานบุญประเพณีท้องถิ่นอีสาน ประกอบท่วงทำนองเพลงโคราช เพื่อนำเสนอถึงภูมิกำเนิดของครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ขณะที่ช่วงดึกวานนี้ ยังมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงการเคลื่อนย้ายสรีรสังขารครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกไปยังฌาปนสถานชั่วคราวตามลำดับขั้นตอนที่เตรียมไว้  คือการยกหีบจำลองซ้อมเสมือนจริงขึ้นรถโบราณ จากนั้นจะมีรถนำขบวนมุ่งหน้าไปยังเมรุชั่วคราว ก่อนนำไปบรรจุในเตาเผา เพื่อให้งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สมเกียรติมากที่สุด

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงานสด จากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.