เที่ยวนครพนม ชมหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม

623

จังหวัดนครพนม  เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ แต่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะมีผู้คนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก อย่างชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่มาอาศัยเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดไปแล้ว

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเก่า ริมน้ำโขง เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมของ จ.นครพนม ด้วยเป็นเมืองชายแดน ติดแม่น้ำโขง ทำให้ที่นี่เป็นจังหวัดที่มีชาวเวียดนามเดินทางมาปักหลักพักอาศัย  เป็นเวลานาน  เกิดเป็นชุมชนเล็กๆ ชื่อว่าบ้านนาจอก ห่างจากตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร

ภายในอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก ได้สร้างอาคารสถาปัตยกรรมเวียดนาม มีรูปปั้นเคารพท่านประธานโฮจิมินห์ และพิพิธภัณฑ์รวบรวมจัดแสดงภาพเส้นทางการต่อสู้กอบกู้ชาติ

มีการจำลองบ้านดั้งเดิมที่ประธานโฮจิมินห์มาพำนัก และใช้เป็นฐานที่มั่น ในการกอบกู้อิสรภาพจากฝรั่งเศส ระหว่างปี พ.ศ. 2466-2474 จนประสบความสำเร็จ

นับเป็นการเดินเที่ยวชมที่เพลินเพลินไปกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และทำให้ได้รู้จักลุงโฮ วีรบุรุษของประเทศเพื่อนบ้านเรามากยิ่งขึ้น

หมู่บ้านนาจอก ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ยังเปิดเป็นโฮมสเตย์ ให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามค่ะ ดิฉันนัดคุณแม่สมใจล่วงหน้ามาชิมอาหารเวียดนามแท้ ๆ ที่หาชิมได้ยากตามร้านอาหารทั่วไป

นับว่า จ.นครพนม มีความผูกพันกับชาวเวียดนามมาแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีกิจกรรมสานสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้จะมีประชาชนอาศัยอยู่หลายชนเผ่า หลายเชื้อชาติ ก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ ต้องมาที่ จ.นครพนม

เนติ์ สิทธิสมบูรณ์ รายงาน