7 วันอันตราย ยอดตายพุ่ง 236 ศพ ยึดรถแล้ว 2,729 คัน

680

7 วันอันตราย  ล่าสุดเกิดอุบัติเหตุรวม 2,194 ครั้ง เสียชีวิต 236 ราย บาดเจ็บ 2,265 คน จังหวัดเชียงใหม่ครองแชมป์ยอดอุบัติเหตุสูงสุด ตรวจยึดรถแล้วว่า 2,729 คัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคมที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรวม 2,194 ครั้ง เสียชีวิต 236 ราย บาดเจ็บ 2,265 คน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุมากที่สุด ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่และนครราชสีมา จังหวัดละ 12 ราย

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด โดยรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาคือรถกระบะ

ขณะที่ ตัวเลขการตรวจยึดรถของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและใช้มาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2561 ได้เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 2,729 คัน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 1,945 คันและรถยนต์ 784 คัน ยึดใบขับขี่ 4,326 คน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 103,913 คน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคล