ฮือฮา “ต้นมะเขือพวงมีชู้” ออกลูกเป็นมะเขือเทศ – มะเขือเปราะ

666

ฮือฮา “ต้นมะเขือพวงมีชู้” ออกลูกเป็นมะเขือเทศ – มะเขือเปราะ ที่แท้เป็นผลงานของนักวิชาการ สาขาพืชสวนที่นำพืชสวนครัวชนิดต่างๆมาเสียบยอดทำให้ต้นเดียวมีหลายชนิด

ประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ต่างพากันประหลาดใจกับพืชผักสวนครัวตระกูลมะเขือ ที่คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชผัก นำมาจัดแสดงต้นตอเป็นต้นมะเขือพวงแต่กลับมีผลออกมาเป็นมะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือยาวสีม่วง และมะเขือยาวสีขาว ทำให้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ถึงกับถ่ายภาพเก็บไว้

มะเขือต้นนี้เป็นผลงานของนักวิชาการสาขาพืชสวนที่นำพืชสวนครัวชนิดต่างๆ มาเสียบยอด ทำให้ต้นเดียวมีหลายชนิด จนเป็นที่ฮือฮาและถูกเรียกว่าต้นมะเขือมีชู้เพราะมีลูกหลากหลายชนิดในต้นเดียวกัน ซึ่งการจัดแสดงนี้เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรกับประชาชน รวมทั้งเกษตรกรที่จะนำไปต่อยอดในอาชีพ

ภายในงานยังมีอุโมงค์พืชผักสวนครัวยักษ์ มีทั้งถั่วพูยักษ์ฝักยาวกว่า 1 คืบ ฟักหม่นยักษ์ที่มีผลยาวคล้ายมะละกอ ยาวเกือบ 1 เมตร บวบยักษ์ยาวกว่า 1 เมตร รวมทั้งแตงล้านยักษ์และแตงโมยักษ์น้ำหนักมากถึงลูกละ 20 กิโลกรัม ภายในงาน ยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์และพืชผักสวนครัวซึ่งงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี จะมีไปจนถึง วันที่ 16 ธันวาคมนี้