คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ภูชี้ฟ้า

327

ถ้าอยากทราบว่า “สวรรค์บนดิน” เป็นอย่างไร สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์หยิบยกบทกวีนิพนธ์ที่พรรณนาถึงเสน่ห์ของภูชี้ฟ้ามาฝากดังนี้

                ที่ที่มวลทะเลหมอกระลอกคลื่น

ที่ที่ตื่นเต็มตาเมื่อมาเห็น

ที่ที่ฟ้าสีฟ้าอย่างฟ้าเป็น

ที่ที่เย็นลมรำเพยเชยชีวา

                ที่ที่ดอยดกดื่นขึ้นชันช่อ

ที่ที่กอหญ้าพลิ้วเสียดทิวผา

ที่ที่ดวงดอกไม้วิไลตา

ที่ที่อารยธรรมไม่กล้ำกราย

                ที่ที่วางสมมุติวิสุทธิศักดิ์

ที่ที่พักวิญญาณประมาณหมาย

ที่ที่ถอนอัตตาประดาดาย

ที่ที่คลายทุกข์ล้นท่วมท้นใจ

                ที่ที่สวรรค์บนดินเป็นจริงแล้ว

ที่ที่แก้วธรรมชาติพิลาศใส

ที่ที่เส้นขอบฟ้าสุดฝ่าไป

ที่ที่ใจมาตื่นรู้ “ภูชี้ฟ้า”