คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน เลือกให้ดี

186

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมของการเลือกผู้นำที่ดีมาฝากดังนี้

นักการเมืองคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศ ประชาชนเลือกนักการเมืองเข้าสู่สภา ก็เพื่อให้นักการเมืองนั้นมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชาติบ้านเมือง

แต่นักการเมืองบางคน เมื่อได้รับเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้ว บางคนก็หลงลืมบทบาทที่แท้จริงของตัวเองไป

พระพุทธองค์เคยตรัสว่า “ผู้ที่ล่วงธรรมอันเอก คือ ความสัตย์เสียแล้ว จะไม่ทำความชั่วเป็นไม่มี”

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่จะมาถึงนี้ ประเทศไทยของเราก็จะกลับเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเวลานั้นมาถึงขอให้เราคนไทยพิจารณาอย่างลึกซึ้งเพื่อเลือกนักการเมืองคุณภาพเข้าสู่สภา จะเลือกผู้แทนทั้งทีขอให้เลือกคนที่มีศีล มีสัตย์ อย่าเลือกคนที่กลิ้งกะล่อนเป็นศรีธนญชัยเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมือง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

             เราจะเป็นอย่างที่เราเลือก ไม่ว่าเลือกคนมาเป็นกัลยาณมิตร หรือเลือกนักการเมืองมาเป็นผู้แทน

ดังนั้นจงเลือกอย่างมีสติ เลือกอย่างมีปัญญา อย่าเลือกเพราะเห็นแก่เงินตราและโลกามิส