เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดให้คุณพ่อเที่ยวฟรี ยก “นกอีมู” พ่อดีเด่น

711

มอบของขวัญวันพ่อเที่ยวฟรีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 5 ธันวาคม 2561 พร้อมยก “นกอีมู” เป็นพ่อดีเด่นแห่งปี ทำหน้าที่ฟักไข่ดูแลแทนเพศเมีย โดยไม่กินน้ำและอาหารเลย

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่าในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมสนับสนุนสถาบันครอบครัว โดยมอบของขวัญให้คุณพ่อทุกคนเข้าเที่ยวชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสุขภายในครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดในสังคม

นอกจากนี้ได้ยกตำแหน่งพ่อดีเด่นให้แก่ “นกอีมู” ซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่ที่มีความเป็นพ่อสูงมาก โดยพ่อนกอีมูจะทำหน้าที่ฟักไข่

หลังจากที่เพศเมียวางไข่ จำนวน 7-10 ฟอง ซึ่งพ่อนกอีมูจะเป็นผู้ฟักและดูแลไข่ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 59-61 วัน และในช่วงนี้พ่อนกอีมูจะไม่กินอาหารและน้ำรวมทั้งไม่ขับถ่าย เพื่อจะดูแลทะนุถนอมไข่ลูกนกอีมูทั้งหมด โดยจะกกไข่ในท่านอนนำหัวแนบลงกับพื้นและจะยืนเมื่อกลับไข่ เพื่อควบคุมอุณหภูมิของไข่เท่านั้น

สำหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีสมาชิกนกอีมู จำนวน 14 ตัว เป็น เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 7 ตัว ไม่ทราบเพศ 5 ตัวซึ่งมีลูกนกอีมูที่เกิดจากการฟักไข่ของพ่อที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 9 ตัว อาศัยในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ทั้งนี้ในวันที่ 5 ธันวาคม คุณพ่อที่มากับลูกสามารถรับสิทธิ์เข้าเที่ยวชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 นาฬิกา

โดยขอเชิญคุณพ่อ ลูกๆ และนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร