คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน การกราบนี้ดีอย่างไร

329

คุณผู้ชมเคยสงสัยหรือไม่ว่า ทุกวันนี้เรากราบพระถูกวิธีหรือยังสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์จึงนำวิธีการกราบพระ และคุณค่าของการกราบมาฝากดังนี้

การกราบเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยที่ชาวพุทธปฏิบัติกันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน และเพราะเป็นกิจกรรมที่ทำกันอยู่เป็นประจำนี่เอง บางทีเราก็เลยมองข้ามสาระสำคัญของการกราบไป

เหมือนคำที่หลวงพ่อชา สุภัทโท ท่านอธิบายถึงคุณค่าของการกราบเอาไว้ว่า “การกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้อง ก้มลงจนหน้าผากจรดพื้น วางศอกให้ชิดกับเข่า ฝ่ามือทั้งสองกราบอยู่ที่พื้น ห่างประมาณ ๓ นิ้ว กราบลงช้า ๆ มีสติ รู้อาการของกาย

การกราบช่วยแก้การถือตัวของเราได้เป็นอย่างดี เราควรกราบบ่อย ๆ เมื่อท่านกราบ ๓ หน ท่านควรตั้งจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ นั่นคือคุณลักษณ์แห่งจิตอันสะอาด สว่าง และสงบ

ดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนเอง กาย และจิตจะประสานกลมกลืนกัน อย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่า ผู้อื่นกราบอย่างไร”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                หัวใจของการกราบ คือ การฝึกปล่อยวางความยึดติดถือมั่น

เป็นพุทธวิธีสร้างสรรค์ความรู้สึกตัว