คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน คุณธรรมสำคัญนัก

306

เคยสงสัยหรือไม่ว่า คุณธรรมนั้นสำคัญอย่างไร ถ้าขาดคุณธรรมแล้วจะเกิดอะไรกับชีวิตของเราบ้าง สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ระอาจารย์มีคำตอบมาฝากดังนี้

คุณธรรมคือสิ่งที่จำแนกคนให้แตกต่างจากสัตว์ ดังเราจะเห็นว่าบางครั้ง

พ่อที่ขาดคุณธรรมเมื่อถูกครอบงำด้วยกามอารมณ์ก็สามารถกระทำชำลูกสาวแท้ ๆ ของตัวเองได้

แม่ที่ขาดคุณธรรมก็อาจขายลูกสาวของตัวเองเพื่อแลกกับเศษเงินได้

ลูกที่ขาดคุณธรรมก็อาจทำปิตุฆาต คือ ฆ่าพ่อ มาตุฆาต คือ ฆ่าแม่ได้

ขาดคุณธรรมเสียอย่างเดียวคนก็แทบใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรจากสัตว์ เพราะคุณธรรมสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือกำกับและเป็นกรอบแห่งความคิดและการกระทำเช่นที่กล่าวมานี้เองโลกนี้จึงต้องมีโรงเรียนสำหรับฝึกคนให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล อย่างมีมโนธรรมสำนึก มีศาสนา มีโบสถ์ มีวิหารสำหรับฝึกคนให้มีศีลธรรมจรรยา มีกฎหมายสำหรับเป็นกรอบกำกับความประพฤติ และเป็นหลักประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นและเป็นสุข

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานไหน

ถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าศรี

ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี

ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคน