ชาว จ.ตรัง สืบสานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเล หนึ่งเดียวในโลก

1197

ชาวจังหวัดตรังสืบสานงานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเล หนึ่งเดียวในโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสามัคคีในชุมชน

ที่ท่าเทียบเรือปากปรน อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญและชาวบ้านในชุมชนร่วมสืบสานงานประเพณีลากพระทางน้ำข้ามทะเล ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีวิถีไทยที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี และเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

จัดขึ้นในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หลังเทศกาลออกพรรษาโดยขบวนลากเรือพระ ทางน้ำ ประกอบด้วย เรือพระ 1 ลำ เรือที่ใช้ฝีพาย ลากเรือพระอีก 12 ลำ ลำละ 17  ฝีพาย นอกจากนี้ มีเรือชาวบ้านจากหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 เข้าร่วมขบวนรวมกว่า 30 ลำ มุ่งหน้าออกทะเลเพื่อลากเรือพระไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะลิบง ณ แหลมจุโหย เกาะลิบง อำเภอกันตัง ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร  และชาวบ้านจะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความรักสามัคคีในชุมชน

 

ส่วนที่บริเวณท่าเทียบเรือ บ้านหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวอำเภอเกาะสมุย พร้อมใจกัน สืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าที่จัดขึ้นในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยมีขบวนแห่เรือพนมพระจากวัดต่างๆ บนเกาะสมุย ซึ่งตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ชาวบ้านได้ร่วมกันดึงเชือกลากเรือพนมพระไปตามเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญกับเรือพนมพระ

ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ก็ได้มีโอกาสได้ชื่นชมขบวนเรือพนมพระ รวมถึง การฟ้อนรำที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวไทยและนักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสกราบไหว้ ขอพรจากพระภิกษุที่นั่งอยู่ในขบวนเรือพนมพระที่คอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย