สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แนะฟรีค่าลงทะเบียนปีแรกจูงใจเจ้าของหมาแมว

517

อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง เชื่อทำให้ลดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ แต่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจูงใจให้ลงทะเบียน

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร  อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณี ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยนำสัตว์เลี้ยง หมา-แมวขึ้นทะเบียน มีค่าใช้จ่ายตัวละ 450 บาท หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 25,000 บาท ว่าในต่างประเทศ การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงถือเป็นมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดการรบกวน ขจัดปัญหาสัตว์จรจัด การถูกทอดทิ้งและโรคภัยที่เกิดจากสัตว์ ซึ่งในกรุงเทพมหานครก็เคยจัดให้ลงทะเบียนสุนัข แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงควรใช้เป็นบทเรียนว่าเหตุใดจึงไม่ประสบความสำเร็จ

ขณะที่การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องทำ เพราะจะเป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการลดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ และให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงมากขึ้น แต่อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อจูงใจให้นำสัตว์มาขึ้นทะเบียน แล้วค่อยๆสร้างความพร้อมเพื่อให้รับรู้ให้กับประชาชนถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยอีกว่ายังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ ทั้งในส่วนของวิธีการที่จะขึ้นทะเบียนในรูปแบบของสถานสงเคราะห์สัตว์หรือวัด ซึ่งอาจมีการขึ้นทะเบียนในรูปแบบองค์กรที่อาจไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบ