แพทย์ชี้โรค NCDs คร่าชีวิตชาวภูฮัง จ.กาฬสินธุ์ 5 คน

508

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าพบชาวบ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของชาวบ้าน 5 คน มาจากโรค NCDs หรือกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อ

นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิต และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เข้าสอบถามหาสาเหตุ

การเสียชีวิตผิดปกติของชาวบ้านภูฮังทั้ง 5 คน เบื้องต้นพบว่าเป็นเหตุผิดปกติที่ไม่พบบ่อยและไม่พบพร้อมกัน คาดว่ามีสาเหตุจากโรค NCDs หรือโรคที่ไม่ติดต่อ

เช่นเดียวกับนายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ บอกว่า จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต 3 คน มีโรคประจำตัว ส่วนอีก 2 คน เกิดจากอุบัติเหตุและเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าให้ข้อมูลแก่ชาวบ้าน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคแทรกซ้อน ภายหลังให้ข้อมูลพบว่าชาวบ้านเข้าใจมากขึ้นและหันมาดูแลสุขภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งการให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของอำเภอหนองกุงศรี ตั้งโต๊ะตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านภูฮัง เพื่อตรวจสุขภาพและแนะนำการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมอีกด้วย