วัดเขาพระอังคาร บนปากปล่องภูเขาไฟ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

2113

เริ่มต้นเช้าวันจันทร์ด้วยภาพความงดงามของ “วัดเขาพระอังคาร” หรือวัดเขาอังคาร ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ถ่ายทอดสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ผสมผสานศิลปะแบบขอมโบราณแห่งเมืองบุรีรัมย์ 

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาพระอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในอดีตเคยเป็นภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดับสนิทแล้ว

มองจากมุมสูงจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายพญาครุฑกระพือปีกคว่ำหน้า รูปแบบของสถาปัตยกรรมมีลักษณะผสมผสาน และประยุกต์งานพุทธศิลป์หลายสมัยเข้าด้วยกัน มีโบสถ์เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตา ด้วยรูปทรง 3 ยอด ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์

ตามประวัติลายแทงธาตุพนม เป็นที่ประดิษฐานพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาของชื่อภูเขาแห่งนี้ เปลี่ยนจากชื่อเดิมภูเขาลอย มาเป็นภูเขาพระอังคารมาจนถึงปัจจุบัน