คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน บัณฑิตแท้ ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

377

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมที่ชื่อ “โลกธรรม๘” เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

โลกธรรม แปลว่า ธรรมอันมีอยู่เป็นธรรมดาของโลกมี ๔ คู่ ๘ ข้อ แบ่งเป็น ๒ ด้านคือ ด้านชื่นชม และด้านขมขื่น ได้แก่ ได้ลาภ เสื่อมลาภ, ได้ยศ เสื่อมยศ, สรรเสริญ นินทา, สุข ทุกข์

โลกธรรมทั้ง ๘ นี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับเราทุกคน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน มีความผันผวนปรวนแปร ไม่แน่ไม่นอน ขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นธรรมดา

ดังมีเรื่องเล่าว่า ในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งครองสมณศักดิ์ที่ “พระเทพโมลี” กล่าวกันว่า ท่านมีโอกาสถวายพระธรรมเทศนา แต่ไม่เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของในหลวง จึงถูกถอดยศลดตำแหน่งลงมาเป็นพระธรรมดาในชื่อเดิม

แต่เมื่อเวลาผ่านไปในหลวงทรงหายกริ้วก็โปรดให้คืนสมณศักดิ์แก่ท่านสูงขึ้นไปตามลำดับ จนเป็นเจ้าคณะรองที่ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” กล่าวกันว่า ไม่ว่าจะมีสมณศักดิ์สูงขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ หรือถูกลดลงมาเป็นพระธรรมดาสามัญ แต่ท่านเจ้าคุณก็ไม่แสดงอาการขึ้นลง ยังครองความเป็นปกตินิสัยอยู่ได้อย่างมั่นคง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ผู้นั้นไซร้คือบัณฑิตแท้จริง