คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลงถ้ำยังน่ากลัวน้อยกว่าหลงกิเลส

548

เมื่อพูดถึงการที่เราไปติดอยู่ในถ้ำ หรือในที่มืดเป็นเวลานานอาจจะทำให้เราเกิดความกลัว แต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่า ยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าการติดอยู่ในถ้ำ จะเป็นอะไรนั้น พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มีคำตอบดังนี้

การหลงติดอยู่ในถ้ำนับว่าเป็นเรื่องน่ากลัว แต่การหลงอยู่นอกถ้ำน่ากลัวกว่านั้นหลายเท่านัก เพราะหลงอยู่ในถ้ำคนที่หลงยังพอรู้ตัวแน่ ๆ แต่คนที่หลงอยู่นอกถ้ำ น้อยคนนักจะรู้ว่าตนกำลังหลง

ถามว่า หลงนอกถ้ำ คือหลงอะไร ?

คำตอบก็คือ หลงในกามอารมณ์ หรืออารมณ์อันน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ

หลงในโลกธรรม คือ หลงในลาภ หลงในยศ หลงในสรรเสริญ และหลงในความสุข

หลงในความเป็นหนุ่มเป็นสาว หรือหลงในสุขภาพ ว่าตัวยังแข็งแรง

หลงในวันเวลา ว่ายังมีอยู่มาก

หลงเห็นกรงจักร เป็นดอกบัว

หลงเห็นบาป ว่าเป็นบุญ

หลงในสิ่งที่ไม่เที่ยง ว่าเที่ยง, ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข

ขึ้นชื่อว่าความหลงล้วนเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                หลงมาก ทุกข์มาก

หลงน้อย ทุกข์น้อย

หมดหลง ก็หมดทุกข์