คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ธรรมะจากพระถ้ำ

422

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกเรื่องราวของครูบาบุญชุ่มในช่วงที่ท่านเคยเข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำเป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมดังนี้

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร เป็นพระป่าอรัญญวาสี ผู้ชอบปลีกวิเวกภาวนาอยู่ตามป่าตามเขา ช่วงหนึ่งของชีวิต ท่านเคยปลีกตัวไปภาวนาอยู่ในถ้ำหลวง จ.ลำปาง เป็นเวลายาวนานกว่า ๓ ปี ๓ เดือน และ ๓ วัน

และแล้วเมื่อถึงวันที่ท่านออกมาจากถ้ำ หลายคนที่ไปรอต้อนรับ กลับผิดหวังไปตาม ๆ กัน เพราะเมื่อท่านออกมาแล้ว ท่านก็เริ่มเทศน์ว่า “ปฏิบัติมา ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน ไม่ได้อะไรสักอย่าง ไม่เห็นอะไรสักอย่าง เห็นแต่ธรรมะ เห็นแต่ตัวเอง เห็นแต่รูป เห็นแต่นาม เห็นแต่สังขารเท่านั้น ยังไม่สำเร็จอะไรสักอย่าง โสดาบันก็ไม่สำเร็จ, สกิทาคา, อนาคา, พระอรหันต์ไม่ได้สำเร็จอะไรสักอย่าง เพียงแต่ได้เห็นธรรม ได้วิเวก ได้สงบจิต ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น คนที่ไม่ฝึกฝนตัวเอง แม้นว่าอายุร้อยปี ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว”

ท่ามกลางผู้ที่ผิดหวังเพราะท่านเทศน์ไม่ตรงกับใจตัวเองสักอย่าง มีเพียงทิดแก้วคนเดียวที่ฟังท่านเทศน์แล้วยกมือพนมสาธุด้วยความสมหวัง เขาอุทานออกมาว่า “ให้มันได้อย่างนี้สิ ปฏิบัติธรรมต้องได้เห็นธรรม เห็นกิเลส ไม่ใช่เห็นเลขเด็ด ๓ ตัว”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                คนที่ไม่ฝึกฝนตัวเอง แม้นว่าอายุร้อยปี ก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว