เช้านี้วิถีไทย – “บ้านสะจุก-สะเกี้ยง” สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริฯ จ.น่าน

1171

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ วันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เช้านี้วิถีไทยสัปดาห์นี้คุณวาเนสสา สมัคศรุติ จะพาไปที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พื้นที่ป่าต้นน้ำที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ ใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดิน

พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตามเส้นทางที่เรากำลังมุ่งหน้าลัดเลาะมาตามภูเขาปูพรมสีเขียว ที่ตั้งของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

นั่งรถเอทีวีไต่เขาเข้ามาในสถานีฯ บริเวณศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ มีทั้งเป็ดเทศ ฝูงแพะ และไก่พื้นเมือง รวมทั้งไก่ลั๊วะ ไก่ประจำถิ่นของชาวไทยภูเขาในพื้นที่

พี่สมเกียรติเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการนำเกษตรกรในพื้นที่มาทำงานที่สถานีฯ เพื่อไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชาวบ้านคนอื่นๆ เช่นเดียวกับพี่หวัน ชาวบ้านสะจุก ที่ได้จัดสรรพื้นที่ทำกินของตัวเองอย่างคุ้มค่า มีทั้งบ่อเลี้ยงปลา การทำเกษตรแบบผสมผสาน รวมทั้งการทำนาขั้นบันได เพื่อลดการใช้พื้นที่ป่า ชะลอการไหลบ่าของน้ำ และการพังทลายของหน้าดิน นอกจากด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว จุดมุ่งหมายสำคัญคือการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ เพื่อให้คนอยู่คู่กับป่าอย่างยั่งยืน

นอนกลางป่าท่ามกลางเทือกเขาบนยอดดอยขุนน่าน ในช่วงกรีนซีซั่นไม่เพียงได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ยังได้เรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารบนพื้นที่สูง ผลผลิตที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างมีความสุขใต้ร่มพระบารมี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้นับตั้งแต่ปี 2547 ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านสะจุก-สะเกี้ยง ได้คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่านำพาความร่มเย็นมาสู่ราษฎร

สอบถามข้อมูล โทร. 08 4818 1008 (คุณพงษ์ศักดิ์)

วาเนสสา สมัคศรุติ

รายงาน