เชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

1592

ปีหน้าไทยจะเข้าดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน โอกาสนี้กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน  25 ปี ที่มีความสามารถด้านการออกแบบ เข้าร่วมประกวดการออกแบบโลโก้การเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้

ในฐานะที่ประเทศไทยจะทำหน้าที่ประธานอาเซียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคกว่า 160 ครั้งตลอดทั้งปี โดยมีผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม ทางกระทรวงการต่างประเทศ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ขึ้น

ผลงานที่โดดเด่นจำนวน 10 ชิ้นงาน จะถูกนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ผู้ชนะเลิศจะ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท น้อง ๆ เยาวชนสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 61 ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวดได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก