เร่งระบายน้ำ ‘เขื่อนแก่งกระจาน’ ปริมาณน้ำในอ่างร้อยละ 91

964

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เรียกประชุมด่วน พร้อมสั่งเร่งระบายน้ำ ‘เขื่อนแก่งกระจาน’ ที่มีปริมาณน้ำ ร้อยละ 91

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังเก่า หลังจากทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี แจ้งว่าในวันที่ 29 กรกฎาคม 61 เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 653.844 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 90.68 จึงเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานจนถึงเขื่อนเพชร อาจเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ  แต่ปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ยังคงต่ำกว่าตลิ่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีได้ให้ข้อมูลว่า ปีนี้มีปริมาณน้ำฝนที่ตก เหนือเขื่อนแก่งกระจาน เป็นปริมาณมาก จากเหตุ 3 ปัจจัย คือ พายุเซินติญ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาทางทะเลอันดามัน และร่องความกดอากาศต่ำที่พาดจากตะวันตกไปตะวันออก ทั้ง 3 ปัจจัย มารวมกันทำให้เกิดฝนมาก

สำหรับเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณน้ำล่าสุด อยู่ที่ 646.322 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 91.45 ขณะนี้ทางเขื่อน เปิดประตูระบายน้ำเต็มตลอดทั้งบาน ระบายน้ำได้ 103 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที นอกจากนี้ยัง เพิ่มท่อ 10 ท่อเพื่อระบายน้ำเพิ่มเติม ส่วนตัวอาคารเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรนั้น ยืนยันว่า มีความมั่นคงแข็งแรงดี

ส่วนที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีและเขื่อนปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และตรวจสอบความมั่นคงของตัวเขื่อน และการพร่องน้ำในช่วงฤดูฝน พบว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนปราณบุรี

ขณะนี้มีน้ำกักเก็บอยู่ที่ 320.080 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 81.862 ของความจุอ่าง จึงเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำปราณบุรีเพิ่มขึ้น จนถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้จะค่อย ๆ เพิ่มอัตราการระบายโดยการติดตามผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ ขณะที่สภาพของเขื่อนแข็งแรงดี ส่วนอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง ก็ยังมีสภาพแข็งแรงมั่นคง